Planowane oddziały w roku szk. 2016/2017 w Liceum Ogólnokształcącym

Charakterystyka klasy
(przedmioty rozszerzone)
Dodatkowe informacje
KLASA MATEMATYCZNA Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami technicznymi, matematycznymi, ekonomicznymi, geograficznymi.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia lub fizyka, informatyka.
Przedmioty uzupełniające: elementy fizyki kwantowej, historia i społeczeństwo, matematyka stosowana.
KLASA HUMANISTYCZNA Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami humanistycznymi np. polonistyką, historią, politologią, stosunkami międzynarodowymi, filozofią, kulturoznawstwem, etnografią, socjologią, psychologią.
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS lub język angielski
Przedmioty uzupełniające: filozofia, historia sztuki, przyroda
KLASA Z ELEMENTAMI WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami wojskowymi, pożarniczymi, policyjnymi i obronnymi.
Przedmioty rozszerzone: geografia,WOS, język angielski
Przedmioty uzupełniające: pierwsza pomoc przedmedyczna, historia i społeczeństwo, strzelectwo sportowe
KLASA Z ELEMENTAMI WIEDZY MEDYCZNEJ I PROZDROWOTNEJ Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami medycznymi, technologią żywności, dietetyką, biologią, biotechnologią, leśnictwem.
Przedmioty rozszerzone: biologia,chemia
Przedmioty uzupełniające: fizyka medyczna, biotechnologia, historia społeczeństwa
KLASA LINGWISTYCZNA Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami językowymi, turystycznymi.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki lub język hiszpański, geografia lub matematyka
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, przyroda, język angielski w praktyce
KLASA SPORTOWA Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami na AWF – rehabilitacja,kierunek trenerski. SGGW i AWF turystyka i rekreacja.
Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, teoria sportu, rekreacji i turystyki, strzelectwo sportowe.
WAŻNE ZMIANA TERMINÓW
Koniecznie przeczytaj
Dodatkowe zasady rekrutacji do tej klasy są w oddzielnych załacznikach:
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

One other note maximum trade values are now set at $250, down from the previous $300 maximum value.