Klasa

Profil

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Zajęcia edukacyjne, z których są przeliczane
punkty

1A

Humanistyczny

Język polski oraz historia lub WOS (do wyboru*)

Język polski, matematyka, język angielski oraz historia
lub WOS

1B

Matematyczno – geograficzny

Matematyka oraz geografia

Język polski, matematyka, język angielski oraz fizyka lub
geografia

1C

Lingwistyczny

Język angielski i geografia

Język polski, matematyka, język angielski oraz geografia
lub drugi język

1D

Biologiczno – chemiczny

Biologia i chemia

Język polski, matematyka, język angielski oraz biologia
lub chemia

1E

Ogólny

Język polski i język angielski

Język polski, matematyka, język angielski oraz historia

1F

Chemiczno – fizyczny

Chemia i fizyka

Język polski, matematyka, język angielski oraz fizyka lub
chemia