NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA?

W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy wypełnić zamieszczony na stronie szkoły druk – podanie o wydanie duplikatu świadectwa (DOKUMENTY à dokumenty do pobrania) lub pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Następnie uiścić opłatę w wysokości 26 zł na konto podane poniżej, do dokumentacji trzeba załączyć potwierdzenie przelewu i przekazać do sekretariatu szkoły. Czas oczekiwania od 3 dni do 3 tygodni.3 DANE DO PRZELEWU: POWIAT GRODZISKI BANKU PKO SA/GRODZISK MAZOWIECKI KWOTA: 26 zł 37124063481111001082910863
* język hiszpański * język niemiecki * język rosyjski