Planowane oddziały w roku szk.
2016/2017 w Liceum Ogólnokształcącym

Charakterystyka klasy (przedmioty rozszerzone) Dodatkowe informacje
KLASA MATEMATYCZNA Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami technicznymi,
matematycznymi, ekonomicznymi, geograficznymi. Przedmioty
rozszerzone: matematyka, geografia lub fizyka, informatyka.
Przedmioty uzupełniające: elementy fizyki kwantowej, historia i
społeczeństwo, matematyka stosowana.
KLASA HUMANISTYCZNA Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami humanistycznymi
np. polonistyką, historią, politologią, stosunkami
międzynarodowymi, filozofią, kulturoznawstwem, etnografią,
socjologią, psychologią. Przedmioty rozszerzone: język polski,
historia, WOS lub język angielski Przedmioty uzupełniające:
filozofia, historia sztuki, przyroda
KLASA Z ELEMENTAMI WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami wojskowymi,
pożarniczymi, policyjnymi i obronnymi. Przedmioty rozszerzone:
geografia,WOS, język angielski Przedmioty uzupełniające: pierwsza
pomoc przedmedyczna, historia i społeczeństwo, strzelectwo
sportowe
KLASA Z ELEMENTAMI WIEDZY MEDYCZNEJ I PROZDROWOTNEJ Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami medycznymi,
technologią żywności, dietetyką, biologią, biotechnologią,
leśnictwem. Przedmioty rozszerzone: biologia,chemia Przedmioty
uzupełniające: fizyka medyczna, biotechnologia, historia
społeczeństwa
KLASA LINGWISTYCZNA Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami językowymi,
turystycznymi. Przedmioty rozszerzone: język angielski, język
niemiecki lub język hiszpański, geografia lub matematyka Przedmioty
uzupełniające: historia i społeczeństwo, przyroda, język angielski
w praktyce
KLASA SPORTOWA Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami na AWF –
rehabilitacja,kierunek trenerski. SGGW i AWF turystyka i rekreacja.
Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia Przedmioty
uzupełniające: historia i społeczeństwo, teoria sportu, rekreacji i
turystyki, strzelectwo sportowe. WAŻNE
ZMIANA TERMINÓW
Koniecznie
przeczytaj
Dodatkowe zasady
rekrutacji do tej klasy są w oddzielnych załacznikach:

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4

//

One other note maximum trade values are now set at
$250, down from the previous $300 maximum value.